ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ

Для методистів початкової освіти, художньо-естетичних дисциплін, фізичної культури Р(М)МК(Ц), заступників директорів з навчально-виховної роботи спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів  для дітей з особливими освітніми потребами та  відповідальних осіб з питань освіти об’єднаних територіальних громад
за темою
Домінанти методичної служби та диверсифікація форм системної підготовки педагогів початкової освіти в умовах    Нової української школи

Мета:
v Визначити стратегічні напрямки розвитку загальної початкової освіти в Україні у 2019-2020 навчальному році;
v Взнайомити з нормативно - правовою базою організації навчально-виховного процесу в 2019-2020 н.р.;
v Удосконалити науково-методичну та професійно-фахову компетентності працівників методичних служб, сприяти їхньому професійному та особистісному розвитку в умовах соціальних трансформацій шляхом реалізації наступних завдань:
1)   удосконалення та оновлення знань і вмінь із теоретико-методологічних, правових, управлінських, філософських та інших питань забезпечення ефективної професійної діяльності;
2)   отримання додаткових та вдосконалення наявних знань і вмінь з основних напрямів професійної діяльності;
3)   активізація самостійної діяльності, розвиток мотивації професійного вдосконалення та особистісного розвитку методистів початкової освіти, художньо-естетичних дисциплін, фізичної культури Р(М)МК(Ц), заступників директорів з навчально-виховної роботи спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів  для дітей з особливими потребами та  відповідальних осіб з питань освіти об’єднаних територіальних громад.«Нова українська школа: успіхи та 

виклики першого року впровадження»

Попик Олександр Федорович,
 проректор з навчально-методичної роботи, 
координатор НУШ.

Реформування української системи освіти є надзвичайно важливим завданням суспільства і держави, яке сьогодні практично реалізує Хмельниччина на чолі з Міністерством освіти і науки України. Головною метою реформи як системної освітньої трансформації є забезпечення доступності громадянам України до якісної освіти на всіх її рівнях.
Під час дослідження «Моніторинг сприйняття прогресу реформ», яке Kantar TNS провело для Національної ради реформ рік тому, 67% опитаних відповіли, що школа має вчити застосовувати знання на практиці та ставити цілі, але тільки близько 10% сказали, що школа це справді робить.
Питання імплементації НУШ та інші проблеми має вирішити реформа освіти.
З метою забезпечення успішного старту НУШ у 2018/2019 н. р. Міністерство освіти і науки України протягом попереднього навчального року здійснило апробацію нового Державного стандарту початкової загальної освіти в перших класах 100 українських шкіл, у ході якого було опрацьовано нові освітні технології, орієнтовані на компетентнісне навчання. У рамках пілотного проекту було розроблено нове навчально-методичне забезпечення, спрямоване на імплементацію підходів НУШ.
Реалізуя державну політику у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти забезпечено умови щодо організації та проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою: «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти». До участі в експерименті включено 4 школи, 8 класів, 234 учні.
Тренери, підготовка яких здійснювалася за програмою Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», провели 4-ох денне навчання учителів та заступників директорів пілотних шкіл.
Керівники експериментальних закладів освіти узяли участь у Всеукраїнській серпневій конференції педагогічних працівників у складі делегації Хмельницької області.
На базі платформи Adobe Connect проведено вебінар начальників управлінь, завідувачів методичних служб, заступників директорів та учителів експериментальних закладів щодо організації освітнього процесу в 2-х класах.
Учасники експерименту узяли участь у Міжнародному семінарі «Нова українська школа – нові підходи до навчання і викладання» (м. Київ).
Тренерами від The LEGO Foundation проведено тренінг «Навчання по-новому з ЛЕГО».
Крім того, заступники директорів узяли участь у ІІ Міжнародному освітньому форумі «Нові шляхи вибираємо разом» (м. Харків).
Координаторами проекту та тренерами проведено семінари, на яких підведено підсумки роботи у пілотному проекті впродовж 2018-2019 р.р. та окреслено подальші напрямки роботи у 3 класі.
Перший результат впровадження пілотного проекту було висвітлено на обласному освітянському форумі, в рамках якого проведено панельну дискусію за темою: «Нова українська школа – школа успіху».
У 2018/2019 н.р. для пілотних шкіл організовано:
- нараду-консультацію учасників Всеукраїнського експерименту спеціалізованої загальноосвітньої школи І ступеня № 30 міста Хмельницького.
- семінар-практикум на тему: «Організація освітнього середовища в 2 класі НУШ».
- участь у Всеукраїнському семінарі учасників експерименту за темою: «Лідерство і менеджмент змін у шкільній реформі» (м. Київ).
Тренером від The LEGO Foundation проведено тренінг «Навчання по-новому з LEGO» для учителів 2-х класів, психологів, заступників директорів з початкової освіти експериментальних закладів та моніторинг використання наборів LEGO в освітньому процесі в 1-2-х класах.
Підвищення фахового рівня вчителів 1-2-х пілотних класів забезпечується у міжкурсовий період через різноманітні форми методичної роботи: інтерактивне навчання в малих групах слухачів, консультування, тренінгові заняття, інтерактивні лекції, рольові та ділові ігри, діалого-дискусійні методи, проектну діяльність, метод кейсів, майстер-класи, тематичні та подіумні дискусії, конференції.
Постійно з учителями та керівниками закладів пілотних класів проводяться: семінари-практикуми, творчі наставницькі зустрічі, методичні об’єднання, засідання інтерактивної педагогічної ради, тренінги, засідання літньої управлінської школи та творчої групи психологів. Інформацію про роботу закладів висвітлено у соціальних мережах.
У рамках упровадження нових освітніх технологій, які буде використовувати НУШ, здійснено забезпечення ігровими наборами LEGO всіх 4 пілотних закладів загальної середньої освіти та ХОІППО. Подальше отримання школами Хмельниччини ігрових наборів LEGO відбувається за встановленим графіком.
На розширеному засіданні колегії Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації слухалося питання: «Про хід проведення експерименту з впровадження нового Державного стандарту початкової освіти в закладах освіти Хмельницької області та завдання щодо створення умов для реалізації концепції «Нова українська школа».
Переосмислення соціальної і професійної місії учителя Нової української школи актуалізує необхідність підготовки фахівців, адаптованих до сучасних соціокультурних умов, здатних творчо працювати, приймаючи нестандартні рішення, уникаючи стереотипізації і шаблонів, витримувати конкуренцію на європейському і світовому ринку освітніх послуг. Її мета - створити цікаву, зорієнтовану на життя освіту з демократичними практиками управління на всіх рівнях. У Новій українській школі Хмельниччини зросла частка проектної, командної, групової діяльності у педагогічному процесі.
Однак, слід зазначити, що вчителі та шкільні адміністрації перенавантажені паперовою роботою, через що втрачають мотивацію та не мають достатньо часу, щоб приділяти увагу якісному навчанню учнів і розвитку школи. За даними дослідження «Діти і папери: як досягти балансу в школі», проведеного ГО EdCamp Ukraine спільно з МОН, вчительство у середньому працює 66 годин на тиждень (включаючи роботу, яку вони беруть додому). Із них на укладання документації педагоги витрачають 7 годин. Управлінський персонал з 76 робочих годин на папери витрачає 12.
З метою модернізації управлінської діяльності щодо реалізації завдань Нової української школи проведено: семінари начальників управлінь (відділів) освіти; семінари-практикуми голів МО директорів закладів загальної середньої освіти; нараду методистів, директорів, заступників директорів та учителів початкових класів, творчі майстерні.
За даними спільного дослідження МОН і громадської організації EdCamp Ukraine, 79% учителів вважають, що чинна система підвищення кваліфікації потребує реформування.
Успішне завершення започаткованої наразі шкільної реформи «Нова українська школа» потребує серйозної кадрової підтримки, з огляду на що, Міністерство освіти і науки України продовжує здійснювати заходи, спрямовані на підвищення професійного розвитку педагогічних працівників.
Моніторинг упровадження нового Державного стандарту початкової освіти зафіксував певні тенденції, позитивну динаміку низки досліджуваних показників і дозволив зробити висновки, що це упровадження супроводжувалось рядом позитивних наслідків. Серед них:
 − підвищення рівня фахової підготовки вчителів;
− зростання обізнаності вчителів щодо суті компетентнісного навчання;
 − підвищення зацікавленості учнів у навчанні;
 − зафіксовано значні позитивні зміни в розвитку учнів у багатьох сферах;
− зростання довіри батьків до НУШ;
− 42 % учителів цілком готові до розробки власних освітніх / модельних програм;
− 13 % учителів уже мають власні розробки освітніх / модельних програм;
− 76,3 % учителів проходили/проходять онлайн-курс початкової школи EdEra, із них 82,6 % оцінили ресурс як дуже корисний;
− 99,7 % учителів користуються матеріалами сайту Нова українська школа, із них 84,1% оцінили матеріали як дуже корисні;
− 84,1 % учителів оцінили «Порадник для вчителя» як дуже корисний;
− найбільш успішні методи моніторингу діяльності вчителя для тренерів – спостереження за діяльністю вчителя з подальшим зворотним зв’язком та спілкування з учнями;
− 93 % учителів відчували підтримку тренера;
− 88,4 % учителів при оцінюванні успішності учнів використовували оціночне судження / словесну характеристику;
− 82 % учителів використовували інтегровано-предметні підходи до організації навчання учнів;
− 48 % директорів і 25 % учителів указали, що обладнання класних кімнат повністю відповідає вимогам нового ДСПО;
− 34,7 % директорів зазначили, що школа отримує достатню фінансову підтримку;
− 79,4 % директорів використовують додаткові кошти на навчальне обладнання кабінетів;
− 80,4 % пілотних класів забезпечені принтером, 78,6 % – комп’ютером/ноутбуком, 70,8 % – сканером; − у другому півріччі 2017/2018 н. р. значно зріс рівень забезпечення засобами навчання в порівнянні з жовтнем 2017 р. (І етап).
Ключовим питанням успішності запуску НУШ є належне кадрове забезпечення шкільної освіти. Підготовка педагогічних працівників для роботи у повної загальної середньої освіти є конституційним обов’язком держави та регламентується законодавчими і програмними документами українського Уряду, нормативно-правовими актами на виконання положень яких розроблено ряд наказів МОН України та Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації та ХОІППО.
На виконання статті 59 Закону України «Про освіту», наказу МОН України №34 від 15.01.2018 року, відповідно до графіка, затвердженого наказом ХОІППО №269-но від 27.09. 2018 року   проведено очне навчання 890 вчителів  першого класу 2019/2020 н.р. за програмою  НУШ (на локаціях), вчителів-предметників, які викладають у першому класі НУШ: 79 вчителів фізичної культури, 201 вчитель мистецтва. Відповідно до графіка, затвердженого наказом ХОІППО № 89-но від 03.04.2019 року здійснено очне навчання 34 групи  вчителів початкових класів - (872 слухача), які навчатимуть першокласників у 2020-2021 н. р., 9 груп вчителів англійської мови- (197слухачів), 1 група вчителів німецької мови - (15 слухачів), 4 групи асистентів вчителів інклюзивного та інтегрованого навчання - (82 слухача). 
У другому кварталі курсовою підготовкою охоплено 74 вчителя початкових класів, 46 вихователів груп продовженого дня.
У четвертому кварталі пройшли курсову підготовку 218 вчителів початкових класів.
Отже, реалізовані Міністерством освіти і науки України заходи спрямовані на підвищення рівня підготовки педагогічних працівників через набуття ними необхідних компетентностей, сприяють формуванню відповідного ментального середовища та підвищують готовність учительського корпусу до практичного впровадження ідей НУШ.
У відповідності до положення про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 27 грудня 2018 р. № 1190, з метою організації вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації тренерами-супервізорами в області підготовлено 28 експертів, які залучені до вивчення практичного досвіду учасників сертифікації. У Хмельницькій області зареєстровано 35 педагогічних працівників для проходження сертифікації.

ПІДБИВАЮЧИ ПІДСУМКИ, потрібно відмітити, що реформа освіти розрахована на багато років. Діти, які підуть у школу цього навчального року, стануть випускниками аж у 2030-му. Українська система освіти неосяжна (тільки вчителів близько 450 тисяч!), а сама реформа складається з багатьох компонентів. Тому не варто очікувати блискавичних змін. Кардинальні трансформації потребують не лише оновлення законодавства, освітніх програм і державних стандартів - тобто того, що можливо зробити на рівні центральної влади. Рушіями масштабних змін мають бути вчителі, адже навіть за наявності спеціальної підготовки і коштів тільки від них залежить, що відбуватиметься за зачиненими дверима класу. І, зрештою, зміни залежать від кожного управління освіти, директора школи і батьків - лише в їхніх руках можливість побудови співпраці.
Коментарі